» Over ons

Over ons

Looking for Taiji is een uitgave van Jing Wu Culture. Het verschijnt twee keer per jaar.

ISSN: 1876-4843

Hoofdredactie:

Zhao Qiu Rong

Eindredactie:

Jordy Jouby

Coördinator:

Tom Wong

Vormgeving:

Chan Wei Ming, Marcel van Rooijen, Zhao Qiu Rong

Medewerkers:

Andro Biswane
Toby Nanne
Albert Mulder
Silvester Polderman
Marcel van Rooijen
Katja Veenhuizen
Jermaine Witteman
Alex Zhao
Zhao Hai Xing

Redactiesecretariaat:

Jing Wu Culture
Surinamestraat 9
1944 XG Beverwijk
Nederland

K.v.K. nummer: 34277106

Contact en Info:

info@taichimagazine.nl
www.taichimagazine.nl

De redactie verwelkomt uw bijdrage, maar behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen te redigeren. Voor meer informatie kunt U contact opnemen met ons secretariaat.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.