» Introductie

Welkom bij LOOKING FOR TAI JI

LOOKING FOR TAI JI wil de achtergrond van Tai Ji Quan verhelderen, zoals die destijds uitsluitend bekend was bij de grootmeesters. Het wil een antwoord bieden op de vraag, wat Tai Ji Quan in zijn breedste en diepste betekenis inhoudt. Tai Ji Quan heeft een zeer rijke geschiedenis en is nauw verweven met de Chinese denkwijze en cultuur. Deze cultuur is niet altijd even toegankelijk. Veel gezaghebbende werken zijn nog niet vertaald en de Chinese denkwijze is niet altijd even goed te begrijpen voor mensen uit het Westen. Met dit nieuwe tijdschrift wil ik die enorme rijkdom en diepgang delen met iedereen die ge´nteresseerd is in Tai Ji Quan.

In de Chinese traditie zijn lichaam en geest één geheel. De mens maakt deel uit van de natuur en neemt deze als voorbeeld voor een goed leven. In een goed leven is de mens in balans met de natuur, met zijn omgeving en met zichzelf. Deze gedachte ligt onder andere ten grondslag aan het Taoïsme en is onlosmakelijk verbonden met Tai Ji Quan.

Tai Ji Quan is voortgekomen uit de gevechtskunsten. Deze gevechtskunsten zijn nauw verweven met de Chinese visie op de kosmos, de aarde en de mens. Aanvankelijk waren de mensen genoodzaakt zich tegen een vijand te verweren. Geleidelijk zijn deze kunsten uitgegroeid tot een systeem dat ook de weerbaarheid vergroot tegen ziekte, emotionele conflicten of tegenslagen in het leven. Een juiste beoefening van Tai Ji Quan kan zo leiden tot psychische en lichamelijke balans.

Gevechtskunst, meditatie, Traditionele Chinese Geneeskunst en Chinese voedingsleer leveren, net als Tai Ji Quan, alle hun bijdrage aan een lang leven in goede gezondheid. Al deze onderwerpen zullen we zowel in theorie als in de praktijk regelmatig uitdiepen. In dit nummer besteden we aandacht aan de geschiedenis van de gevechtskunst, aan verschillende Tai Ji Quan vormen en hun toepassing. We geven een korte inleiding op de Chinese geneeswijze en gaan in op gezondheid en voeding. En in een eerste nummer kan het scheppingsverhaal van Pan Gu uiteraard niet ontbreken.

Ook met je filosofische interesses kan je bij ons terecht. We willen je graag aan het denken zetten over de vele, op het eerste gezicht verborgen, diepere lagen van Tai Ji Quan. We zullen je kennis laten maken met klassieke teksten en deze in diverse nummers verder ontrafelen. Om meteen met de deur in huis te vallen beginnen we in dit nummer met de Verhandeling over Tai Ji Quan van Wang Zong Yue. Deze tekst wordt beschouwd als het belangrijkste geschrift over Tai Ji Quan. Er wordt in beschreven hoe Tai Ji Quan is ontstaan, hoe je het kunt leren en hoe je het op de juiste wijze beoefent. In het artikel Wu Ji in de Tai Ji Quan Beoefening wordt een eerste toelichting op deze klassieker verzorgd door Zhao Hai Xin, een beroemd Tai Ji Quan meester met een enorme schat aan ervaring.

De artikelen in LOOKING FOR TAI JI ontstaan vanuit een samenwerking tussen Chinese Tai Ji Quan meesters en bij Jing Wu Nederland aangesloten instructeurs en beoefenaars. In eerste instantie streven we naar een halfjaarlijkse uitgave, later uit te breiden tot elk kwartaal.

Ik wens je veel lees plezier!

Zhao Qiu Rong

Zhao Qiu Rong